کنترل کیفیت بلبرینگ ها
نحوه کنترل کیفیت بلبرینگ ها – سری ۶۰۰۰ ( بلبرینگ های شیار عمیق )

کنترل کیفیت بلبرینگ ها

نحوه کنترل کیفیت بلبرینگ ها همیشه بحث مهمی در مورد خرید بلبرینگ ها محصوب میشود.

یکی از روش های شناسایی بلبرینگ اصلی با تقلبی روش کنترل کیفیت است. که بسیار در شناسایی این بلبرینگ ها تاثیر دارد.

کنترل کیفیت در انواع بلبرینگ روش های متفاوتی دارد.  در این مقاله قرار است. راجبع نحوه کنترل کیفیت بلبرینگ های شیار عمیق یا بلبرینگ های سری ۶۰۰۰ را بررسی نماییم.

بلبرینگ های مقایسه شده .در این مقاله بلبرینگ ۶۰۰۶ برند China به عنوان نماینده بلبرینگ های چینی و بلبرینگ ۶۰۰۶ برند DKFL به عنوان نماینده بلبرینگ های اصلی مقایسه شده است.

 

روش اول : کنترل کیفیت ظاهری

 

اولین روش برای کنترل کیفیت دیدن موارد ظاهری بلبرینگ میباشد. در این روش ما باید بررسی کنید ببینید. که بلبرینگ از نظر ظاهری ( ظاهر واشر لاستیکی در این مثال ) کاملا دقیق باشد.

در بلبرینگ ۶۰۰۶ برند China وقنی بلبرینگ را به سمت نور بگیرید. ساچمه ها دیده میشوند و واشر فیکس شده با بلبرینگ نمیباشد.

اما در بلبرینگ ۶۰۰۶ برند DKFL وقنی بلبرینگ را به سمت نور میگیریم ساچمه ها دیده نمیشوند. و واشر فیکس شده با بلبرینگ میباشد.

مورد دیگری که در بلبرینگ های ۶۰۰۶ برند DKFL وقنی واشر را از بلبرینگ خارج کنید متوجه میشود که بلبرینگ UG است .

این به این معنی است که بلبرینگ دارای شیار برای جاگیری بهتر واشر میباشد. که این عمل باعث جلوگیری خروج گریس در هنگام کار کردن بلبرینگ میشود.

 

قسمت های مشخص شده شیار UG است.

بلبرینگ DKFL UG

مورد دیگری که باید از نظر ظاهری بررسی شود . نوع آلیاژ بلبرینگ است . بلبرینگی از آلیاژ بهتری بهره ببرد براق تر میباشد. (‌البته در تمامیه موارد صادق نیست )

همچنین در تصویر زیر میتوانید ببینید. که در بلبرینگ ۶۰۰۶ برند DKFL  نسبت به ۶۰۰۶ برند China پخی های تمیز تر و بهتری را دارد.

 

در تصویر زیر میتوانید شفافیت بلبرینگ DKFL  را نسبت به مدل China  مشاهده کنید.

همچنین مطالعه کنید درباره ی :  پنج گام جلوگیری از خرابی بلبرینگ ها

قسمت های مشخص شده تفاوت های پخی دو بلبرینگ میباشد.

 

تشخیص بلبرینگ قلابی و اصلی

روش دوم : کنترل کیفیت  نرمی بلبرینگ

 

وقنی بلبرینگ را زیر دست مطابق شکل میچرخانید . در صورتی که بلبرینگ کیفیت مناسبی نداشته باشد.

لرزشی ناشی از خوردگی ساجمه ها را احساس میکنید . که این موضوع به دلیل بی کیفیتی ساچمه بلبرینگ میباشد.

یا به عبارت دیگر بلبرینگی بهتر است که لرزش ناشی از خوردگی در هنگام چرخش با دست احساس نشود.

 

بررسی لرزش ناشی از خوردگی ساچمه ها

تشخیص بلبرینگ قلابی و اصلی